Wie zijn de echte helden van onze ecosystemen?

Wie staan garant voor de duurzaamheid van de planeet? Sommigen zouden zeggen de politici, anderen de milieubewegingen … wij kiezen de Boeren als de echte helden van onze ecosystemen.

 

“Onze toewijding aan het behoud van het land en de biodiversiteit is de kern van ons werk, en daarom koesteren we het milieu.” Dat is onze drijfveer.

 

Daarom streven we niet alleen naar productiviteit bij onze productie, maar zetten we ons ook in voor het herstel van de biodiversiteit. Bijvoorbeeld door het herintroduceren van aromatische planten die insecten aantrekken, waardoor we op natuurlijke wijze met ongedierte kunnen omgaan. Tegelijkertijd streven we ernaar het gebruik van fytosanitaire producten tot een minimum te beperken, in lijn met de principes van biologische landbouw, met als doel het leven in de bodem te behouden.

Sommige analisten gaan zelfs zo ver te suggereren dat overheden boeren zouden moeten compenseren voor de milieudiensten die ze aan de samenleving leveren. Stel je eens voor hoeveel geld bespaard zou worden als er geen noodzaak was om water te zuiveren van verontreinigingen die voortkomen uit niet-duurzame landbouwpraktijken. Volgens een rapport van de FAO zijn stikstofhoudende chemische meststoffen, afkomstig van landbouwactiviteiten, wereldwijd een van de meest voorkomende vormen van chemische vervuiling in grondwaterreservoirs.

 

Een ander belangrijk vraagstuk is het verminderen van emissies. Terwijl conventionele landbouw wereldwijd verantwoordelijk is voor een kwart van de uitstoot van broeikasgassen, staat duurzame landbouw aan de andere kant bekend als de enige sector die koolstof vastlegt, dankzij de biomassa die wordt gegenereerd in de velden en bossen.

 

Als we spreken over biomassa, doelen we niet alleen op planten, maar ook op levende organismen zoals bacteriën, schimmels, wormen en andere insecten, die bijdragen aan het behoud van levendige en vruchtbare bodems.

Daarom spreken we over helden van het millieu en de duurzame economie. Want in kleinschalige duurzame landbouw zou de balans verschuiven in het voordeel van leven op de planeet.

Het behoud van bijen, essentiële bestuivers voor 71% van ’s werelds meest voorkomende gewassen, is van vitaal belang. Evenals het behoud van andere nuttige fauna zoals micro-organismen, insecten, kleine zoogdieren en reptielen, die helpen bij het onderdrukken van plagen en ziekten in gewassen.

Het behoud van vogels, die rustig kunnen nestelen in bomen, en amfibieën, die zich kunnen voortplanten, is eveneens van groot belang. Vooral insectenetende vogels zijn waardevol omdat ze zich voeden met ongewervelde dieren die schadelijk kunnen zijn voor gewassen. Bovendien brengen ze kleur en vreugde in het dagelijks leven op het platteland met hun liederen en kleurrijke aanwezigheid.

Wat voor kleinschalige boeren een levensfilosofie is, lijkt vergeten te zijn in de grote boerderijen, waar het doel louter economisch voordeel is en waar alleen de meest productieve variëteiten worden nagestreefd. Hoewel ze misschien biologisch gecertificeerd zijn en daarom geen fosfaten en herbiciden gebruiken, blijft het productiesysteem onveranderd.

Alle mogelijke oplossingen die de biologische landbouw biedt, lijken te verdwijnen in de biologische industriële landbouw.

Het lijkt erop dat de kern van het probleem hier de geïndustrialiseerde productiewijze is. Of het nu gaat om het handmatig verwijderen van onkruid en kleine motorcultivatoren, of om grote monoculturen en indrukwekkende tractoren.

“ We komen niet om het systeem te ondersteunen, maar om het te veranderen voor een nieuwe”, huilen sommige kleine en middelgrote boeren. Het platteland vereist een ingrijpende hervorming waarbij land niet als handelswaar wordt beschouwd, maar als een natuurlijke hulpbron ten dienste van het leven.

Wanneer we als samenleving geconfronteerd worden met milieuproblemen en er is een groep die met hun inspanningen deze situatie kan omdraaien, is het dan niet gepast om hen te eren, te ondersteunen, of op zijn minst dankbaar te zijn? Moeten regeringen niet zorgen voor hun bestaan en waardig leven? Zou er niet meer steun moeten zijn voor klimaatvriendelijke landbouw initiatieven?

Sommige consumenten hebben dit al duidelijk gemaakt: “Dank je wel voor het produceren van voedsel dat zo essentieel is voor onze gezonde en milieubewuste levensstijl.  Ik hoop van harte dat het werk van duurzame boeren nog vele jaren voortgezet kan worden, en ik zal hen blijven steunen.”

 

Als je onze artikels leuk vindt, laat het ons dan zeker weten op onze Facebook pagina. Ontdek Boeren & Buren hier..

Over

Wannes

Wannes is de communicatie-en marketingverantwoordelijke van Boeren & Buren.

Comments

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *